Munkánkról az energetikai tanusitványról:

 

 

Az összesített energetikai jellemző követelményértéke

 

- A megrendelőlap, a tanusítvány készítéshez letölthető innen is .doc formátumban

 

 

 

az épület rendeltetésétől, valamint a felület/térfogataránytól függ.

A tanúsítás alapjául a lakas, epulet, épületek összesített energetikai jellemzője szolgál, mely az energetikai minőséget a vizsgált épület összesített energetikai mutatójának és a referenciaépület összesített energetikai mutatójának százalékában kifejezett arányával jellemzi.

Az így kapott százalékban kifejezett érték alapján kerül besorolásra a vizsgált épület.

canstock5815315

Kérdezne? Hívjon!

06 (30) 219 10 89

Az energetikai tanúsítás menete

Az épületenergetikai rendelet három fő mellékletetet tartalmaz:

 • 1. melléklet: Követelményértékek
 • 2. melléklet: Számítási módszer
 • 3. melléklet: Jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok.

Az új épületenergetikai rendelet egyszerre számítási módszer és követelményrendszer. Az energiafelhasználást és a követelményértékeket az épület funkciójához kapcsolja. Kiterjed az épületszerkezetekre, preferálja a megújuló energiafajták hasznosítását, valamint a kapcsolt energiatermelést, és kiterjed az épületgépészeti rendszerekre.
Figyelembe veszi:

 • a fűtés és
 • a szellőzés energiaigényét
 • a nyereségáramok hasznosított hányadát
 • a ventillátorok, szivattyúk
 • a használati melegvíz-termelés és
 • a világítás energiafogyasztását (lakóépületeknél ettől eltekintenek)
 • az aktív szoláris rendszerekből, valamint
 • a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget.

A számítás az épület „integrált” energiamérlegére vonatkozik, az épület valamennyi energetikai elemét primer energiára átszámítva teszi lehetővé azok összegzését.
Az 1. melléklet tagolódása az ellenőrzés csomópontjaihoz igazodva, az alábbiakat adja meg:
I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire (U-értékek; W/m2K) vonatkozó követelmények
II. A fajlagos hőveszteség-tényezőre (qm; W/m3K) vonatkozó követelményértékek
III. Az összesített energetikai jellemzőre (Ep; kWh/m2a) vonatkozó követelmények
IV. Az épületek nyári túlmelegedésének (tbnyár; K) kockázata.
A 2. melléklet I. pontja írja le a számítási módszert.
Egy átlagos családi ház energetikai ellenőrzésének lépései:

 1. Rendeltetés, alapadatok, követelmények
 2. Geometriai adatok
 3. Burkoló felület és fűtött térfogat hányadosa: A/V [m2/m3]
 4. Fajlagos hőveszteségtényező határértéke: qm [W/m3K]
 5. Tervezett épület fajlagos hőveszteségtényezője: q [W/m3K]
 6. Nyári túlmelegedés kockázata: tbnyár [K]
 7. Nettó fűtési hőenergia-igény: QF [kWh/a]
 8. Fűtési rendszer veszteségei és villamos segédenergia-igénye
 9. Fűtési rendszer primerenergia-igénye: EF [kWh/m2a]
 10. Melegvízellátás primerenergia-igénye: EHMV [kWh/m2a]
 11. További épületgépészeti (légtechnika, hűtés, világítás) primerenergia-igények
 12. Az épület saját rendszereinek nyeresége
 13. Összesített energetikai jellemző: EP [kWh/m2a]

A rendeletet az épületek energetikai minőségtanúsítása egészíti ki.
Az új rendelet szemléletében és számítási módszerében egyaránt újdonságot jelent.
Az épületek energetikai ellenőrzéséhez több számítógépes program is rendelkezésre áll, ezek biztonságos alkalmazása azonban feltételezi a számítás elméleti alapjainak ismeretét. Az egyszerű épületek pedig, program segítsége nélkül is ellenőrizhetők.
A szabályozás háromszintű:
Az I. követelményszint előírja, hogy az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezője ne haladja meg a megkövetelt értéket.
A II. követelményszint előírja, hogy az épület fajlagos hőveszteség-tényezője ne lépje túl a felület/térfogat viszony függvényében megszabott határértéket.
A III. követelményszint feltétele, hogy az összesített energetikai mutató ne legyen nagyobb, mint a rendeltetés és a felület/térfogat viszony függvényében megállapított érték.
Megjegyzendő, hogy az egyes követelményszintek kielégítéséből nem következik automatikusan a továbbiak teljesülése.
A szabályozás lehetőséget ad egyszerűsített és részletes számítás végzésére. Ezek nem különülnek el mereven egymástól, egyes pontokon lehetséges az átjárás közöttük.

 

Az ee-tanúsítvány elkészítésének a menete:

1.) Új épület esetén, használatbavételi engedélyhez

 1. árajánlat elfogadása
 2. megrendelőlap kitöltése
 3. megrendelőlap, dokumentummásolatok elküldése postán vagy e-mailben
 4. előleg átutalás
 5. tanúsítvány elkészítése
 6. a tanúsítvány tértivevényes postázása az előleg és végszámlával
 7. végszámla összegének utalása

 

2.)   Meglévő, nem új építésű épület esetén
(családi ház, ikerház, lakás, társasház egészére, adásvételhez, tartós bérlethez, pályázathoz stb.)

 • árajánlat elfogadása
 • megrendelőlap kitöltése, e-mailben történő visszaküldése, vagy a helyszíni szemlén történő aláírása
 • időpont egyeztetés helyszíni szemléhez (kollégánk keresi a megrendelőt)
 • előleg átutalás
 • a rendelkezésre álló dokumentumok, számlák, tulajdoni lap előkészítése
 • helyszíni szemle, (adatok, dokumentumok egyeztetése, dokumentumok másolatok átvétele vagy lefényképezése
 • Jegyzőkönyvkészítés a szemléről, átvett dokumentumokról
 • szükséges felmérések elvégzése
 • szükség szerint vázlatszintű alaprajz készítése
 • energetikai igazoló számítás készítése
 • tanúsítvány kiállítása
 • a tanúsítvány tértivevényes postázása az előleg és végszámlával
 • végszámla összegének utalása
 •